Select

Działka 759/54

Status: na sprzedaż

Powierzchnia: 1306 m2
Numer działki: 759/54
Cena za m2: 30 PLN + VAT

Cena: 39 180 PLN + VAT

Działka przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod całoroczną wolnostojącą zabudowę rekreacyjną o wysokości do 9,5 m do 2 kondygnacji użytkowych (druga w dachu) dla obiektu mieszkalnego oraz do 14 m do 3 kondygnacji użytkowych dla zabudowy pensjonatowej. Dachy strome – nachylenie połaci dachowej od 30 do 45 stopni. Powierzchnia zabudowy max 30%. Dopuszcza się wolnostojący obiekt garażowy i gospodarczy do 7 m wysokości (maksymalnie 1 kondygnacja z dachem) oraz obiekty małej architektury.

Powierzchnia biologicznie czynna to min. 60% działki.

Sąsiedztwo obszarów cennych przyrodniczo (Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Ostoja Ińska”) gwarantuje zachowanie wysokich standardów środowiska.

mapa

zdjęcie lotnicze

Loading