Select

Działka 759/69

Status: na sprzedaż

Powierzchnia: 1297 m2
Numer działki: 759/69
Cena za m2: 30 PLN + VAT

Cena: 38 910 PLN + VAT

Działka przeznaczone w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod całoroczną wolnostojąca zabudowę rekreacyjną z dopuszczeniem mieszkania dla właściciela. Przyjęto wysokość do 9,5 m do 2 kondygnacji użytkowych (druga w dachu) dla obiektu mieszkalnego oraz do 14 m do 3 kondygnacji użytkowych dla zabudowy pensjonatowej. Dachy strome – nachylenie połaci dachowej od 30 do 45 stopni. Powierzchnia zabudowy max 30%. Dopuszcza się wolnostojący obiekt garażowy i gospodarczy do 7 m wysokości (maksymalnie 1 kondygnacja z dachem) oraz obiekty małej architektury.

Powierzchnia biologicznie czynna to min. 50% działki.

Sąsiedztwo obszarów cennych przyrodniczo (Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Ostoja Ińska”) gwarantuje zachowanie wysokich standardów środowiska.

mapa

zdjęcie lotnicze

Loading